Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo
w dniu 27 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z września 2022 r. na październik 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22