Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

5 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Regulaminu konkursu

Tabela zmian do Regulaminu