Przejdź do komentarzy

20 listopada 2023 roku zakończył się nabór w trybie niekonkurencyjnym nr FELB.02.02-IZ.00-001/23 dotyczący Działania FELB.02.02 Efektywność energetyczna – instrumenty zwrotne, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W naborze złożono 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 110 823 529,41 PLN, w tym wartość dofinansowania 94 200 000,00 PLN.

Lista projektów

____________________________________________

07 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualny Regulamin wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELB.02.02-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 02.02 Efektywność energetyczna – instrumenty zwrotne programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wnioskodawcą naboru jest Bank Gospodarstwa Krajowego

Termin naboru: od 08 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Pula środków przeznaczona na projekt: 94 200 000 PLN

Wykaz dokumentów w przedmiotowej sprawie