Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

19 marca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 19 793 905,98 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 235 999,96 PLN.