Przejdź do komentarzy
Członek zarządu województwa, Marcin Jabłoński (przy mikrofonie) podczas konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, które odbyły się w Świebodzińskim Domu Kultury
W Świebodzinie odbyło się kolejne już spotkanie konsultacyjne projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Stawili się na nim samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Świebodzina oraz okolic.

W środowych (27 października) konsultacjach projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, które odbyły się w Świebodzińskim Domu Kultury udział wzięli samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Świebodzina oraz okolic. Spotkaniu przewodniczył członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, który podkreślił jak istotna jest zasada decentralizacji wydatkowania środków unijnych, czyli dzielenie się zarządzaniem i dystrybucją funduszy z samorządami lokalnymi.

861 mln euro do podziału

Wartość alokacji nowego programu wynosi około 861 mln euro. – Przekazaliśmy swoje uwagi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej dotyczące podziału pieniędzy pomiędzy regiony. Wszczęliśmy procedury, które mam nadzieję, że doprowadzą do zwiększenia alokacji dla województwa lubuskiego– mówił Marcin Jabłoński, który z ramienia zarządu nadzoruje wydatkowanie środków unijnych.

Podkreślił, że warto również sięgać po pieniądze dystrybuowane z poziomu krajowego, a nawet bezpośrednio z Brukseli.– Obecna perspektywa 2014-2020 pokazała, że wiele gmin, powiatów jest na to gotowa i posiada odpowiedni potencjał oraz doświadczenie – zaznaczył Marcin Jabłoński

Priorytety ustaliła i wskazała Komisja Europejska

Podczas konsultacji zwrócono uwagę na fakt, że obecny kształt projektu programu FEWL 2021-2027 w dużej mierze uwarunkowany jest wytycznymi otrzymanymi z Komisji Europejskiej. Pewne obszary muszą zostać w szczególny sposób wyeksponowane. Przykładem tego jest wsparcie związane z klimatem i środowiskiem oraz działaniami nastawionymi na integrację cudzoziemców. Większy akcent niż dotychczas zostanie położony też na instrumenty zwrotne, np. pożyczki, aby pieniądze które trafią na rynek były w ciągłym obrocie. Ambitnym zadaniem dla regionu będzie w przyszłej perspektywie realizacja działań na rzecz zwiększenia innowacyjności, gdzie wciąż mamy jako województwo sporo do zrobienia. W programie pojawią się też nowe działania adresowane dla obszarów wiejskich. Ponadto spore środki zabezpieczone zostaną na dalsze wspieranie gospodarki, transportu, rynku pracy, edukacji i zdrowia.

Głos samorządowców

Głos w debacie zabrali głównie samorządowcy. Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki poruszył tematykę edukacji, w kontekście potrzeb infrastrukturalnych wychodzących poza projekty miękkie. Wyraził też nadzieję na możliwość realizacji działań związanych z organizacją transportu publicznego.

Pani Anna Januszkiewicz z urzędu miasta Krosna Odrzańskiego oraz wójt gminy Szczaniec Krzysztof Neryng rozpoczęli zainicjowali dyskusję dotyczącą decentralizacji, czyli tzw. instrumentów terytorialnych, tworzonych dla związków i porozumień gminnych. Jak podkreślił Marcin Jabłoński – żadna z form współpracy nie może być i nie będzie dyskryminowana przy sięganiu po unijne pieniądze.