Przejdź do komentarzy
W Górzycy w powiecie słubickim, na rekultywowanym składowisku odpadów, powstała farma fotowoltaiczna. Projekt był dofinansowany ze środków unijnych kwotą niemal 9 mln złotych.

Na terenie farmy znajduje się ok. 4800 paneli fotowoltaicznych. Moc farmy wynosi 2590 kW, z czego dwie części terenu mają moc 0,9 MW, a trzecia – 0,8 MW. Jest zasilana ze słupów za torami kolejowymi. Instalację zabezpiecza monitoring i system alarmowy oraz bezprzewodowe czujniki na ogrodzeniu.

Projektów jest więcej niż możliwości

– Jest spore zainteresowanie takimi projektami. Według mojej wiedzy wydanych pozwoleń, uzgodnień różnego rodzaju na tego typu instalacje jest ponad dwa razy więcej niż wszystkich mocy przyłączeniowych. Gratuluję beneficjentom, którzy zrealizowali ten projekt. To duże działanie, bo konkurs był cztery lata temu. Wpłynęło mnóstwo projektów, ten był największy spośród tych, które otrzymały dofinansowanie – prawie 9 mln złotych. Beneficjentów było chyba ponad dwustu, więc była spora rywalizacja. Te instalacje były różne – od kilkudziesięciu kilowatów po zespoły farm fotowoltaicznych. Tu dało się dotrzeć do szczęśliwego końca, co nie było łatwe. Starania, żeby to wszystko załatwić, trwały od 2012 roku. Pokazują, że trzeba mieć cierpliwość, determinację, wiedzę i fachowców, którymi można się wesprzeć w trudnych chwilach – powiedział o inwestycji Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego.

Marcin Jabłoński dodał, że w projekcie udało się połączyć kilka elementów: przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, wsparcie działań prośrodowiskowych, odnawialnych źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

W prezentacji farmy fotowoltaicznej wziął udział także Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego.

Z gminy rolniczej – gmina stawiająca na fotowoltaikę

– Instalacja powstała tak naprawdę na dwóch obszarach. Dziękuję panu marszałkowi, bo z tej puli pieniędzy jako Górzyca „przemyciliśmy” trzy projekty, czyli ten, na którym się znajdujemy, poniżej jest inwestycja prywatna, ale jako gminie udało nam się też zrealizować wniosek i posadowiliśmy ogniwa fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej. Korzystamy z energii słonecznej od roku. Mamy sporo farm fotowoltaicznych – jest to zasługą tego, że jesteśmy gminą typowo rolniczą i terenów rolniczych jest u nas znacznie więcej niż gdzie indziej. A ze względu na to, że jest tu piąta, szósta klasa gleby, to rolnicy decydują się na tego rodzaju działania – wyjaśniał wójt gminy Górzyca Robert Stolarski.

Nie było łatwo, ale współpraca z Górzycą procentuje

Przedstawiciel inwestora, firmy BB Development – Stefan Biliński, przyznał, że realizacja projektu wiązała się z kilkoma trudnościami. – To dosyć specyficzny projekt, zrealizowany na składowisku odpadów. Wiedzieliśmy od samego początku, że nie będzie łatwy i tak się zresztą okazało, dlatego, że poruszamy się na takim podłożu, na jakim się poruszamy. Po drugie, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że efektywność produkcji w tej lokalizacji ze względu na ukształtowanie terenu nie będzie optymalna. Ale mimo wszystko udało nam się to zrobić, nawet wziąwszy pod uwagę tę optymalizację finansową, i tak nie żałujemy i jako inwestor mamy satysfakcję, że szczególnie w takim miejscu zrobiliśmy coś, co ma znaczenie proekologiczne – powiedział S. Biliński. Jednocześnie chwalił gminę Górzyca za poparcie inwestycji w fotowoltaikę. – Chciałem podkreślić jedną rzecz, a mianowicie wyśmienitą współpracę z gminą. Dziękuję państwu bardzo, dlatego że akurat instalacje fotowoltaiczne nie są naszą domeną, ale zrealizowaliśmy wiele różnych projektów w całej Polsce. Były to głównie obiekty komercyjne. Bardzo często napotykamy na upór, który spowalnia proces. Gmina Górzyca jest tym przypadkiem, gdzie podchodzi się z pełnym zrozumieniem, otwartością i to sobie bardzo cenimy – dodał Stefan Biliński.

Farmę fotowoltaiczną w Górzycy obejrzeli również: Mariusz Herbut, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, spółki Enea Operator i firmy WINDTEL, która będzie nadzorowała pracę farmy.

Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Górzyca

Nazwa beneficjenta BB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wydatki ogółem: 22 815 270,00

Wydatki kwalifikowalne: 12 822 371,51

Dofinansowanie: 8 977 310,05

Wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,900 MW  oraz 1 o mocy 792 kW, zlokalizowanych na działce nr 573/3 obręb 0001 Górzyca w Gminie Górzyca oraz  149/3 i 149/4 . Celem projektu długofalowym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Cel szczegółowy: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego Dodatkowe cele:

-redukcja wydatków za energię

-zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

-zmniejszenie wpływu Wnioskodawcy na efekt cieplarniany

-przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie następujących wskaźników: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE[MWhe/rok] 5911,85 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych[tony ekwiwalentu CO2/rok] 4812,24  Mg/rok Wskaźniki produktu Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] 6,19 Projektu przewiduje zatrudnienie jednej osoby na pól etatu. Bezpośrednim odbiorą projektu będzie firma "BB DEVELOPMENT" Sp. z o.o. oraz jej pracownicy, Beneficjentami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy Górzyca, a pośrednio przez poprawę jakości powietrza mieszkańcy także całego województwa. Powstanie 6 instalacji fotowoltaicznych na gruncie o mocy 900 kWp (5,40 MWe) oraz 1 o mocy 792 kW. Powierzchnia niezbędna do budowy jednej instalacji zostanie określona po opracowaniu projektu budowlanego.

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wszystkie konieczne decyzje i pozwolenia zostaną pozyskane w II kwartale 2022 po wyłonieniu Wykonawcy. Budowa instalacji zaplanowana do końca IV kw 2022 r. Wszystkie zakupione urządzenia będą nowe. Wnioskodawca należny do Klastra Energii Odnawialnej Powiatu Słubickiego.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne #funduszeUE #UEdlaNAS #EUREGIOPoland