Przejdź do komentarzy
obrazek
 
- To duży, bardzo ambitny projekt – mówił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, gratulując odważnego przedsięwzięcia szprotawskim samorządowcom.
 
Miłośnicy jednośladów mają powody do radości. Oto na terenie gminy Szprotawa powstanie wyczekiwana ścieżka rowerowa (Szprotawa-Kartowice-Witków-Siecieborzyce–Stypułów), która połączy się z istniejącą ścieżkę rowerową (Stypułów – Kożuchów – Ciepielów - Nowa Sól – Otyń – Lipiny – Lubięcin –Konotop – Kolsko – Sławocin), tworząc w efekcie zintegrowany system rowerowych tras na terenie województwa lubuskiego.

Ścieżka rowerowa będzie biegła trasą dawnej kolejki szprotawskiej.

Ambitny projekt VELO SPROTAVIA

W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał z władzami Szprotawy umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa - VELO SPROTAVIA” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ścieżka rowerowa długości 15,67 km, z Miejscami Obsługi Rowerzystów i dworcem rowerowym – zostanie wybudowana za ponad 8,5 mln zł przy dofinansowaniu z RPO w wysokości ponad 6,8 mln zł.

obrazek

Już wybudowano 200 km ścieżek, a ma być jeszcze więcej

- To duży, bardzo ambitny, śmiały projekt. Mam nadzieję, że jego realizacja skończy się wielkim sukcesem – mówił Marcin Jabłoński. - Takich projektów zrealizowaliśmy w województwie kilkadziesiąt za sto kilkadziesiąt milionów złotych. Zostało za to zbudowanych około 200 kilometrów ścieżek. To niestety dalece poniżej naszych oczekiwań, a zwłaszcza cyklistów, którzy pewnie z wielkimi nadziejami spoglądają w naszą stronę, chcąc usłyszeć, jakie będziemy realizować projekty.

I tu członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński dodał, że tuż przed przyjazdem do Szprotawy, spotkał się z dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich i dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. - Rozmawialiśmy o konkursie, który jest w trakcie rozpatrywania, a dotyczy opracowania projektów na budowę ścieżek rowerowych –  powiedział Marcin Jabłoński. – W ramach tego konkursu jest kilkadziesiąt projektów, na które przypada kwota około 5 mln zł.

– To wszystko będą projekty, które mam nadzieję będą mogły być w części realizowane z pieniędzy z przyszłego budżetu unijnego. Liczymy też na wsparcie z innych środków. Być może w końcu prawdą stanie się, że Krajowy Plan Odbudowy pojawi się w Polsce i pieniądze z tego tytułu trafią do województwa, a z części z nich uda nam się zrealizować działania dotyczących ochrony środowiska, bo z tym właśnie wiąże się budowa ścieżek rowerowych – podkreślił Marcin Jabłoński. – Chodzi między innymi o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, spalin.

obrazek

Szprotawa: ekologiczna, zdrowa i przyjazna

- My tutaj wraz ze współpracownikami, samorządowcami mieliśmy marzenie, żeby Szprotawa stała się ekologiczna, zdrowa i przyjazna. Dzisiejsze podpisanie umowy to wielki krok w tym kierunku – mówił burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. - Budowa ścieżek rowerowych to promocja aktywnego, zdrowego trybu życia. Mamy ambicję połączyć aglomeracje zielonogórską i nowosolską z Dolnym Śląskiem. I właśnie grubo ponad połowę tej trasy w ramach tego projektu uda nam się wybudować. Chciałem bardzo podziękować Zarządowi Województwa Lubuskiego, a także całemu Sejmikowi Województwa Lubuskiego, że dostrzegacie te potrzeby, ten nowoczesny trend w kierunku ekologii, nowoczesnego trybu życia.

- Zgoda buduje! – powiedział starosta żagański Henryk Janowicz, przypominając, że z Marcinem Jabłońskim i Mirosławem Gąsikiem pochodzą ze Szprotawy. -  Zobaczcie, jak można rozmawiać na poziomie samorządu: gmina – powiat – województwo i pokazywać dobre przykłady, wspierać się.

O projekcie: „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa - VELO SPROTAVIA”

Beneficjent: Gmina Szprotawa

Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Poddziałanie: 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wydatki ogółem: 8 583 459,68 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 8 583 459,68 PLN

Wartość dofinansowania: 6 855 000,00 PLN

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej relacji Szprotawa-Kartowice-Witków-Siecieborzyce–Stypułów, która będzie pełniła funkcję korytarza transportowego, będącego alternatywą dla innych środków transportu. Projekt obejmuje następujące elementy robót: dokumentację projektową, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie i urządzenia obce, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, roboty mostowe, Miejsca Obsługi Rowerzystów i dworzec rowerowy. Dla inwestycji przygotowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Główną grupą docelową są mieszkańcy Gminy Szprotawa, inwestorzy i przedsiębiorcy. Do najważniejszych zadań projektu należą: dokumentacja projektowa, roboty budowlano-montażowe związane z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Szprotawa do miejscowości Stypułów, nadzór inwestorski i promocja projektu.

Główny cel projektu: ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Szprotawa.

Cele szczegółowe: rozwój infrastruktury dla rowerzystów, poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego na terenie Gminy Szprotawa, zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych w Gminie Szprotawa. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)- 32,34 tony równoważnika CO2/rok, długość wspartej infrastruktury rowerowej - 15,67 km, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Wybudowana w wyniku projektu ścieżka połączy się z istniejącą ścieżkę rowerową relacji Stypułów-Kożuchów–Ciepielów-Nowa Sól-Otyń-Lipiny–Lubięcin–Konotop–Kolsko–Sławocin tworząc w efekcie zintegrowany system ścieżek rowerowych na terenie województwa lubuskiego. Mieszkańcy zyskają dostęp do infrastruktury bezemisyjnego transportu, o bardzo niskich kosztach użytkowania. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #UEdlaPL

obrazek