Przejdź do komentarzy
Dzięki wsparciu środków unijnych kolejne dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł trafiło do Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Wsparcie seniorów to jeden z priorytetów samorządu województwa.

W czwartek, 1 września 2022 r. w Ośrodku Integracji Społecznej przy ul. Prostej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa Ośrodka Integracji Społecznej zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego o nowy budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym wraz z rozbudową parkingu i infrastruktury technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020).

Podpisanie aneksu do umowy zwiększy dofinansowanie dla projektu. Początkowo kwota dofinansowania wynosiła 2,2 mln zł, a teraz zostanie zwiększona o kolejne 2,1 mln zł, czyli razem dofinansowanie ze środków UE będzie wynosić 4,3 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu to ponad 6 mln zł. W chwili obecnej Ośrodek dysponuje 54 miejscami dla pacjentów wymagających całodobowej opieki. Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie ilości miejsc do łącznej liczby 70 miejsc, czyli o 16 dodatkowych miejsc.

Samorząd wspiera działania na rzecz seniorów

- To jest symboliczny dzień, warto popatrzeć na te siwe włosy, na osoby starsze, które są bezradne, które potrzebują naszej opieki. Nie możemy nigdy o nich zapomnieć. Potrzeb jest coraz więcej, bo dłużej żyjemy, stąd potrzeba rozbudowy tego ośrodka jest niesłychanie naturalna. Podziwiam, że organizacja pozarządowa podejmuje takie trudne wyzwania, ale to tylko ludzie z pasją i zaangażowaniem mogą dobrze prowadzić takie ośrodki. Mój wielki podziw i ukłon w stronę ks. Leszka Kazimierczaka, prezesa Ośrodka Integracji Społecznej oraz Danuty Krojcig, wiceprezes Ośrodka Integracji Społecznej za to, co robicie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek przypomniała działania województwa na rzecz seniorów. Samorząd robi wszystko, aby nasz region był regionem przyjaznym starzeniu się. Polityka społeczna realizowana jest  w ramach naszych programów, Strategii Rozwoju Województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego w sposób nowoczesny poprzez partycypację, włączenie i opiekę.  

Marszałek Polak podkreślała, że w regionie staramy się zabezpieczać środki finansowe na włączenie seniorów do aktywności w życiu społecznym i publicznym. - Mamy obywatelski program senioralny i przekazujemy małe granty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, które bardzo ambitnie realizują świetne pomysły w zakresie ich aktywności. Warto być aktywny przez całe życie i pod takim hasłem wiele projektów realizujemy. Nie wszyscy mogą być aktywni, niektórymi my musimy się zająć - mówiła lubuska marszałek.                

Połączymy pokolenia

- W nowej perspektywie będziemy myśleć nie tylko o opiece, partycypacji, włączeniu, ale również sfinansowaniu projektu wielopokoleniowego. Będzie on polegał na tym, że w jednym miejscu spotkają się seniorzy i dzieci. Chciałabym kiedyś 1 września otworzyć taki ośrodek, w którym będą otoczeni opieką  seniorzy w Dziennym Domu Pobytu, gdzie będzie też świetlica dla dzieci. Chciałabym, aby powstał taki innowacyjny społecznie projekt w naszym regionie – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.          

Nowa perspektywa – nowe pomysły  

Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, przypomniał, że przed wakacjami udało się podpisać umowę z Ośrodkiem Integracji Społecznej na wsparcie w wysokości 2,2 mln zł na projekt o wartości 6 mln zł. - Wtedy było to z państwa strony bohaterstwo, bo nie było pewności czy będziemy w stanie znaleźć dodatkowe, potrzebne środki na realizację tego projektu. Jesteśmy w takim miejscu i mówimy o takich problemach,  rozwiązujemy takie trudne sprawy, że chce się poszukiwać rozwiązań, mając pewność, że są tacy ludzie obok nas, którzy do tej pory wykazali się niesamowitą skutecznością, sprawnością i wysoką jakością realizowanych zadań. Mieliśmy wielką motywację, aby w tym trudnym okresie – mijającego okresu finansowania z UE - znaleźć dodatkowe środki i wesprzeć ten projekt sporymi pieniędzmi – mówił Marcin Jabłoński.   

Członek zarządu podzielił się też informacją odnośnie nowej perspektywy. Kilkanaście dni temu region skończył negocjacje z ministerstwem funduszy. – Mam nadzieję, że niebawem podpiszemy nowy kontrakt wojewódzki i po sprawnym, krótkim okresie konsultacji z Komisją Europejską będziemy mogli przystąpić do wydatkowania kolejnych środków. Wtedy takie projekty, o których mówiła pani marszałek, z nowej perspektywy będziemy mogli wspólnie realizować przy współpracy z tak zaangażowanymi organizacjami. Życzę sukcesów w realizacji tego projektu – podkreślił członek zarządu Marcin Jabłoński.          

Tu najważniejszy jest człowiek

Adam Urbaniak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra podkreślał, że to miejsce, które tu jest, ten organizm, który tu powstał, bo to nie jest obiekt – tu są ludzie bardzo zaangażowani, zawsze będą mogli liczyć na wsparcie. – Trudno o cieszące się większym uznaniem, renomą, pozytywną oceną miejsce w Zielonej Górze – mówił. Podziękował zarządowi województwa za wsparcie, a przedstawicielom Ośrodka podziękował za serce i zaangażowanie.             

Danuta Krojcig, wiceprezes Ośrodka Integracji Społecznej również dziękowała zarządowi województwa za wsparcie i okazaną pomoc. – Dziękuję, że nam zaufaliście, to bardzo trudna działalność, gdzie potrzeba dużo serca. Dzięki temu wsparciu się rozwijamy. W nowej części będziemy mieli najlepszą rehabilitację – zapowiedziała wiceprezes.    

Ks. Leszek Kazimierczak, prezes Ośrodka Integracji Społecznej również wyraził słowa podziękowania w kierunku pani marszałek i pana marszałka. - Dziękuję  za wyrozumiałość, bo bez waszej pomocy i waszego zaufania skierowanego wobec nas, my byśmy niczego nie zrobili. My jesteśmy z tymi, którzy przeżywają jesień swojego życia i bardzo tej obecności potrzebują nie tylko nas, ale wszystkich tych, którzy tworzą ten zespół, a jest to 80 osób zaangażowanych w te projekty. Ten pomysł na rozbudowę to czytanie przyszłości senioralnej. Tych miejsc jest mało i będzie zawsze mało. Kolejka oczekujących liczy 80 osób i ona cały czas się zwiększa. Ta współpraca i wasze zrozumienie jest szalenie ważne. Ważne, że działanie to skierowane jest do człowieka z bezinteresownością przypominającą strukturę kryształu – dodał na koniec ks. L. Kazimierczak.       

W uroczystości wzięli udział także Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO oraz  Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.

Powstanie nowe skrzydło

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Ośrodka Integracji Społecznej – Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego o nowy budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym, drogę wewnętrzną, parkingi oraz infrastrukturę techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w Zielonej Górze przy ulicy Prostej.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego. Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane związane z wybudowaniem nowego skrzydła budynku oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowego skrzydła.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy: 427,75 m2
  • powierzchnia użytkowa: 680 m2
  • kubatura: 3267,10 m3

Istniejąca część Ośrodka Integracji Społecznej (OIS) składająca się z dwóch skrzydeł budynków, zostanie rozbudowana o kolejne skrzydło dwukondygnacyjne. Przestrzeń wokół nowopowstałego skrzydła zostanie zagospodarowana poprzez utworzenie:

  • parkingu z 11 miejscami postojowymi,
  • podjazdu z rampą dla karetek,
  • wydzielone pasy zieleni.

Nowe skrzydło wyposażone zostanie dodatkowo w panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła (3 sztuki) w celu obniżenia kosztów związanych z ogrzaniem oraz zasileniem w energię eklektyczną nowego budynku.