Przejdź do komentarzy

Za Lubuskim Teatrem od października 2020 roku trwają prace budowlane związane z modernizacją obiektu. Obecnie teren przygotowywany jest do wylania fundamentów pod nowy budynek. Obecną  i dobudowaną część  teatru scali łącznik W rozbudowanej części funkcjonować będzie m.in. Scena Teatru Lalek wraz z zapleczem, która umożliwi realizację programu teatru lalek, po złożeniu foteli przestrzeń widowni będzie wykorzystywana jako sala prób, natomiast po otwarciu okna scenicznego będzie pełniła rolę Sceny Letniej. W dobudówce zaplanowano  także  ekspozycję muzealną posiadanych zbiorów w formie Muzeum Lalek oraz część magazynowo – techniczną.

Projekt Modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze jest realizowany w ramach: RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

  • Całkowita wartość projektu –  ponad 15,295 mln zł
  • Wartość dofinansowania – ponad 8,611 mln zł

Zakończenie inwestycji zaplanowano do 30 listopada 2022 r.

 

Fot. Tetr Lubuski