Przejdź do komentarzy

obrazek

1 maja 2022 r. przypada 18. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lubuskie ma z tej okazji mnóstwo powodów do świętowania, bowiem unijne pieniądze mocno odmieniły nasz region. Przez te kilkanaście lat lubuscy beneficjenci otrzymali blisko 23 miliardy złotych z Funduszy Europejskich.

To pieniądze przeznaczone na ważne projekty infrastrukturalne, gospodarcze, edukacyjne, zdrowotne oraz społeczne. Projekty unijne spotykamy bowiem na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach naszego życia. Z jednej strony mowa tu o dużych inwestycjach budowlanych za dziesiątki milionów, z drugiej mamy do czynienia z tzw. „projektami miękkimi”, w których najważniejszy jest człowiek.

Lubuszanie potrafią wykorzystywać szansę, jako daje członkostwo we Wspólnocie Europejskiej. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 do tej pory wsparcie otrzymało 1307 projektów o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 3,8 miliarda złotych.

Obszary wsparte w ramach RPO-Lubuskie 2020:

•    750 mln zł na badania i innowacje w lubuskiej gospodarce (238 projektów)
•    568 mln zł na infrastrukturę transportową (40 projektów)
•    527 mln zł na gospodarkę niskoemisyjną (163 projekty)
•    454 mln zł na infrastrukturę zdrowotną, społeczną oraz edukacyjną (84 projekty)
•    326 mln zł na projekty edukacyjne (229 projektów)
•    319 mln zł na wsparcie regionalnego rynku pracy (225 projektów)
•    310 mln zł na ochronę środowiska oraz wsparcie kultury (80 projektów)
•    280 mln zł na politykę społeczną (189 projektów)
•    160 mln zł na rozwój społeczeństwa informacyjnego (37 projektów)
•    152 mln zł na pomoc techniczną (17 projektów)

Przed nami kolejna perspektywa finansowania UE na lata 2021-2027. Nie zmarnujmy szansy, którą daje nam Zjednoczona Europa. Razem jesteśmy silniejsi!

Zapraszamy 1 maja na profil www.facebook.com/lubuskiepl
do udziału w rocznicowym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami!

 #FunduszeUE #PomocUE #UE #UEdlaLubuskiego #FunduszeUnijne