Przejdź do komentarzy

Corocznej tradycji stało się zadość. Wzorem ubiegłych lat w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej z przedstawicielami wszystkich województw. Jak zawsze była to okazja, aby KE sprawdziła stan wdrażania pieniędzy unijnych w Polsce. Podczas rozmów Województwo Lubuskie reprezentowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego, której przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubuskim przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Przypomnijmy, że w obecnej perspektywie finansowej nasz region otrzymał aż 906 mln euro. Po pieniądze można sięgać m.in. w ramach ogłaszanych konkursów. Do tej pory udało podpisać ponad 920 umów na kwotę niespełna 3 mld zł.

Spotkanie w Warszawie rozpoczęło się od części wspólnej. Przedstawiono na niej ogólny stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych. Dyskutowano również o przygotowaniach do unijnego budżetu na lata 2021-2027. Następnie przedstawiciele każdego z województw odbyli rozmowy indywidualne, w trakcie których prezentowali kwestie związane z wdrażaniem środków UE w swoim regionie.