Przejdź do komentarzy
obrazekW czwartek w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się piąte już spotkanie z cyklu konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Licznie stawili się na nim samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Spotkaniu przewodniczył członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, który, otwierając konsultacje, podkreślił, jak ważny jest udział w dyskusji na temat przyszłości wydatkowania unijnych pieniędzy. 
Debata publiczna nad projektem nowego programu ma na celu pozyskanie uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego, szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych oraz mieszkańców. Wartość alokacji nowego programu wynosi około 861 mln euro. - Mamy uwagi co do sposobu podziału pieniędzy pomiędzy regiony i wciąż podejmujemy działania, mające na celu zwiększenie kwoty dla Lubuskiego – mówił Marcin Jabłoński, który z ramienia zarządu nadzoruje wydatkowanie środków unijnych. W tym kontekście istotne jest, aby lubuskie samorządy umiejętnie sięgały też po pieniądze z programów centralnych. – To będzie wartość dodana, stanowiąca odciążenie dla budżetu programu regionalnego – podkreślił. 

Nacisk na klimat i ochronę środowiska

Podczas konsultacji zwrócono uwagę na fakt, że projekt programu FEWL 2021-2027 został tak skonstruowany, aby zachować też elastyczność w późniejszej jego realizacji. Wydarzenia ostatnich lat, również te związane z pandemią pokazują, że sytuacja społeczna i gospodarcza potrafi zmieniać się dynamicznie. Podział alokacji na poszczególne cele programu wynika w dużej mierze z uwarunkowań stawianych przez Komisję Europejską oraz z przeprowadzonych w regionie badań i analiz. Duży nacisk położony będzie głównie na wsparcie działań związanych z klimatem i ochroną środowiska. Ponadto zabezpieczamy spore środki na dalsze wspieranie takich obszarów, jak: gospodarka, transport, rynek pracy, edukacja i zdrowie. 
Wicemarszałek Łukasz Porycki, przedstawił plany związane z obszarem edukacji. Podkreślił, iż 75 milionów euro, które przeznaczone jest w nowym programie na ten cel, będzie dobrze wydatkowane. – Chcemy wykorzystać doświadczenia z realizacji projektów wspierających edukację zawodową w mijającej perspektywie oraz rozbudować zakres wsparcia o program stypendialny- mówił.

Szanse mają wszyscy

Głos debacie zabrała również pani Iwona Olek – wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego, która  przedstawiła inwestycje zrealizowane przez Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego. Wyraziła również nadzieję, że potencjał oraz zdobyte w obecnej perspektywie finansowej doświadczenie zaowocuje kolejnymi dobrymi projektami w nowej perspektywie.
Sylwia Łaźniewska – burmistrz Dobiegniewa mówiła o potrzebach, które są istotne dla samorządów. Wśród nich są m.in. inwestycje wodno–kanalizacyjne, wsparcie edukacji oraz opieki senioralnej.
Małgorzata Musiałowska - wójt gminy Bledzew pytała o realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz o kwestie utylizacji azbestu. Zwróciła uwagę na problemy związane z realizacją takich inwestycji w przypadku gmin o małym budżecie.
Specjaliści działający w obszarze transportu wskazywali również na potrzeby integrowania różnych form transportu (kolejowego, drogowego, wodnego). 
Nie może być samorządów, które nie sięgają po unijne euro. Zarządowi województwa bardzo zależy, żeby aktywność gmin i powiatów była jak największa. Również w kontekście sięgania po środki centralne. - podsumował Marcin Jabłoński.

Powiązane wiadomości