Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram szkoleń:

08.04.2016 r. – BRAK MIEJSC! Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

11.04.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

11.04.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT oraz działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

12.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

12.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

13.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski, działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski oraz poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.