Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

W dniu 17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów.