Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 27.08.2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19, informujemy, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania.

Skład KOP