Przejdź do komentarzy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z UE.

Szkolenia są przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenia są bezpłatne.

Tytuł szkolenia: " Rozliczanie wydatków w projektach współfinansowanych z UE "


Terminy szkoleń:

 06-10-2022 r. Zielona Góra

 07-10-2022 r. Gorzów Wielkopolski


Trener prowadzący: Anna Ciura-Sierota

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozliczania i księgowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wiceprezes jednej z największych i najskuteczniejszych firm konsultingowych w Polsce. Konsultant i audytor projektów inwestycyjnych i miękkich. Specjalista w zakresie realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. Dyrektor finansowy i manager kluczowych projektów inwestycyjnych. Wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych i inwestycyjnych, księgowości, kadr oraz podatków.

Harmonogram szkolenia:

Godz. 08:45-09:00 rejestracja uczestników I przerwa kawowa

Godz. 09:0-11:00 szkolenie

Godz. 11:00-11:15 przerwa kawowa

Godz. 11:15-13:15 szkolenie

Godz. 13:15-13:45 przerwa obiadowa

Godz. 13:45-15:45 szkolenie

 

Program szkolenia:

1. Główne cele i zasady realizacji projektów UE, obowiązujące dokumenty w tym wytyczne

2. Zobowiązania Beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie

▪ Obowiązki ogólne

▪ Wymogi związane z SL 2014

▪ Wymogi związane z kwalifikowalnością wydatków

▪ Zasady otrzymania i rozliczania otrzymanego dofinansowania

▪ Trwałość projektu

▪ Wymogi związane z wnioskiem o płatność

▪ Trwałość projektu

▪ Archiwizacja

▪ Wyodrębniona księgowość

▪ Monitoring realizacja

▪ Rzeczowe zakończenie projektu

▪ Procedury i kontrola zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowanych

▪ Promocja i informacja

▪ Kontrola i audyt

▪ Konkurencyjność wydatków

▪ Tryb i zakres zmian

▪ Warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie

3. Zasady kwalifikowalności wydatków projektu

4. Kwalifikowalność kosztów personelu projektu

5. Wniosek o płatność w systemie SL2014

 

Szkolenia zostanią zrealizowane  w poniższych lokalizacjach:

W Zielonej Górze: HOTEL AMADEUS ***, Ul. Jedności 87 A, 65-018 Zielona Góra

W Gorzowie Wielkopolskim HOTEL BULVAR ***, Ul. Łużycka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Szkolenia obejmują:

-przerwę kawową w każdym dniu szkolenia

-2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia

-wyposażoną salę szkoleniową w każdym dniu szkolenia

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • komplet materiałów szkoleniowych w formie wydrukowanej  w kolorze prezentacji, długopis oraz notatnik
  • certyfikat o odbytym szkoleniu

 

 

Rezygnacja ze szkolenia.

 Każdemu uczestnikowi zgłaszającemu się na szkolenie przysługuje możliwość rezygnacji ze szkolenia. Zgłoszenie rezygnacji z udziału można zgłosić najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

 

Link do zgłoszenia:

Zielona Góra

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KPIlZb11TEyRSvRoWKfTBwPHLRnQsaREgmCU62twgbZUNFhRVzNSS0FTR1k1NkFFUFdGOFlTT04xNiQlQCN0PWcu

Gorzów Wielkopolski

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KPIlZb11TEyRSvRoWKfTB2C26q4XLZZLr4vZxfcyyqtUN0VKTzFVRVJaWklMNVY4RzlRR0NDUlhZNi4u