Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

29 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 dla Działania 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, z 6 grudnia 2019 r. na 28 lutego 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/19 trwa od 25 listopada 2019 r. do 28 lutego 2020 r.

Dokumentacja konkursowa