Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru dla Działania 1.1 Badania i innowacje, Typ I. Projekty B+R przedsiębiorstw oraz Typ II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 przez Komitet Monitorujący RPO- Lubuskie 2020.

Wobec tego, konkurs dla Działania 1.1 zostanie ogłoszony w czerwcu 2019 r., z naborem wniosków od 29 lipca do 30 sierpnia 2019 roku.

Aktualne informacje na temat naboru zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.