Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie konkursów w zakresie Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje zaplanowanych w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok” zostało przesunięte na 2016 rok. Warunkiem ogłoszenia konkursów w tym obszarze jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego Programu Rozwoju Innowacji oraz Planu Inwestycyjnego, które planowane jest w I kwartale 2016 roku.