Przejdź do komentarzy

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla ogłoszonego konkursu Nr RPLB.03.03.03 IZ.00-08-K01/15  w ramach  Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.3 – Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W dniu 16 października 2015 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.3 – Ograniczenie niskiej emisji   w miastach Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 29 stycznia 2016 roku. Na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl) oraz portalu funduszy europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) zamieszczone zostały zmienione dokumenty tj. regulamin i ogłoszenie o konkursie wraz z tabelą zmian uwzględniającą wszystkie wprowadzone modyfikacje.

Ogloszenie konkursu Poddziałanie 3.3.3 zmiany

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w Ogłoszeniu konkursu  Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15