Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 8 września 2015 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na wniosek potencjalnych Beneficjentów termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 30 września 2015 roku. Poniżej zamieszczone zostają zmieniony regulamin i ogłoszenie o konkursie wraz z tabelą zmian uwzględniającą wszystkie wprowadzone modyfikacje.

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Regulamin konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Wykaz zmian w ogłoszeniu o konkursie Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15