Przejdź do komentarzy

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 18 września 2020 r. w naborach prowadzonych w ramach Poddziałania 8.1.1 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Przedłużenie dotyczy konkursów nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20 i nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/20.