Przejdź do komentarzy
Pozytywna opinia ministra w sprawie środków unijnych
 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała projekt zmian finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa lubuskiego, z uwagi na wyjątkową sytuację wymagającą podjęcia natychmiastowych działań. Przypomnijmy samorząd województwa na walkę z epidemią przekierował 70 mln zł w ramach RPO.
Samorząd województwa w ramach budżetu Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego przekierował 70 mln zł: 50 mln zł na zabezpieczenie szpitali (9 mln zł na środki ochrony osobistej i dezynfekcji, 36 mln zł na środki do intensywnej terapii – sprzęt, 54 tys. zł na adaptację pomieszczeń, 5 mln zł na zakup testów) oraz 20 mln zł na wsparcie przedsiębiorców.