Przejdź do komentarzy
Szanowni Państwo,
Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa. To zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Jednocześnie gwarantują one równe warunki działania krajom wspólnoty. Zmienione wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
 
Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie w celu pobudzania rozwoju regionalnego. Komisja przyjęła zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa w następstwie oceny obowiązujących przepisów przeprowadzonej w 2019 r. oraz szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat projektu tekstu. W konsultacjach uczestniczyły państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia przedsiębiorców, grupy interesów, przedsiębiorstwa i obywatele.
 
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/210419_regional%20policy_pl