Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, mając na uwadze konieczność wsparcia przedsiębiorców dotkniętych wystąpieniem pandemii COVID-19, podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego, nieprzewidzianego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok, naboru w trybie nadzwyczajnym dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (Typ IV).

Interwencja ukierunkowana jest na łagodzenie skutków wstrząsu gospodarczego wywołanego epidemią COVID – 19 i będzie realizowana na rzecz przedsiębiorstw poprzez zastosowanie mechanizmów popytowych, takich jak Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

Wobec powyższego, ogłoszenie przedmiotowego postępowania dla Działania 1.2 nastąpi 13 maja br., z terminem naboru wniosków od 20 do 27 maja br., na kwotę 30 mln zł.