Przejdź do komentarzy

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym i wzywa do składania wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej  RPO–LUBUSKIE 2020 na rok 2020

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna dla Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Link do ogłoszenia