Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne.

Dokumentacja konkursowa