Przejdź do komentarzy

obrazekEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021! Komitet wyróżni do pięciu inicjatyw, które pokazują, jak cenny jest wkład społeczeństwa obywatelskiego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z udziału w konkursie wyłączone są przedsięwzięcia planowane, lecz których realizacja nie została rozpoczęta przed 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia mogą składać wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Również osoby prywatne mieszkające w UE mogą wziąć udział w konkursie. Zgłaszane inicjatywy i projekty muszą być realizowane w UE.

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się prawdopodobnie podczas sesji plenarnej EKES-u w dniach 8–9 grudnia 2021 r w Brukseli, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

 

Sprawdź szczegóły i zgłoś swój projekt: https://europa.eu/!XB67Qh

 

Źródło: Komisja Europejska w Polsce