Przejdź do komentarzy

obrazekKomisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o pierwsze nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu, które mają prezentować dobre praktyki, przykłady i koncepcje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, estetyce i integracji. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu różnych kategoriach. Wnioski należy składać do 31 maja 2021 r.

Nowy Europejski Bauhaus to inicjatywa, która będzie siłą napędową do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łącząc osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki. Trzy podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna.

Nagrody New European Bauhaus Prizes zostaną przyznane w 10 różnych kategoriach. W każdej z kategorii istnieją dwa równoległe wątki konkursowe:

 • New European Bauhaus Awards – dla istniejących ukończonych projektów/przykładów
 • New European Bauhaus Rising Stars – dla pomysłów zgłoszonych przez młode talenty w wieku do 30 lat

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają:

 • 30 000 euro w ramach New European Bauhaus Awards
 • 15 000 euro dla wschodzących gwiazd New European Bauhaus Rising Stars

Wszyscy zwycięzcy otrzymają również pakiet promocyjny (np. płatna promocja w mediach, produkcja krótkiego filmu dokumentalnego, porady jak „sprzedać” projekt).

Kandydaci muszą wykazać dlaczego i w jaki sposób ich projekt lub pomysł reprezentuje trzy główne wartości inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu: estetykę, zrównoważony charakter i włączenie społeczne. Muszą również załączyć analizę innowacyjnego wymiaru swoich projektów. „Wschodzące Gwiazdy” muszą natomiast przedstawić planowane etapy dalszego rozwoju swojego pomysłu i jego realizacji.

Kategorie konkursowe:

 1. Techniki, materiały oraz procesy budowlane i projektowe – przykłady rozwiązań z otaczającego nas środowiska, służące łagodzeniu zmian klimatu, ochronie środowiska oraz sprzyjające większej przystępności cenowej i włączeniu społecznemu.
 2. Budowanie zgodnie z zasadą obiegu zamkniętego – modelowe miejsca/konkretne obiekty, w których wykazano ponowne wykorzystanie i recykling materiałów; jest to kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu.
 3. Rozwiązania z zakresu wspólnej ewolucji środowiska budowlanego i przyrody – pokazujące, w jaki sposób środowisko budowlane może przyczynić się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, uwzględniając potrzeby kulturowe i społeczne.
 4. Zrewitalizowane przestrzenie miejskie i wiejskie – symboliczne przykłady rewitalizacji terytorialnej łączące zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie społeczne, które zostały opracowane przy szerokim udziale i głębokim zaangażowaniu obywateli i zainteresowanych stron.
 5. Produkty i styl życia – produkty i procesy przyczyniające się do zrównoważonego, atrakcyjnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu stylu życia. Może to być moda, meble lub wystrój wnętrz, ale także żywność lub inne elementy naszego życia codziennego.
 6. Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe – pozytywne przykłady z zakresu dziedzictwa kulturowego, które podniosły jego wartość zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego.
 7. Wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji – inspirujące przykłady wykorzystania przestrzeni do pozytywnej wymiany i budowania społeczności.
 8. Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności – aby zilustrować wpływ sztuki na budowanie społeczności w zrównoważony sposób. Mogą to być wydarzenia, festiwale, występy kulturalne, których celem jest łączenie społeczności.
 9. Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania ułatwiające życie – innowacyjne rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które odpowiadają na tymczasowe, nadzwyczajne potrzeby, przy zachowaniu wysokich norm estetycznych i standardów zrównoważonego rozwoju.
 10. Interdyscyplinarne modele kształcenia – modele i metody kształcenia, które uwzględniają wartości zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i estetyki w treści programów nauczania i w procesie uczenia się.

Wnioski mogą składać zarówno obywatele UE, jak i obywatele państw trzecich, o ile ich koncepcje, pomysły i projekty są faktycznie realizowane lub fizycznie zlokalizowane w UE. Wnioski mogą również składać współpracownicy/partnerzy i konsorcja, przestrzegając tych samych wymogów dotyczących lokalizacji projektów w UE.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Link: Więcej informacji i możliwość aplikowania na stronie konkursu.

Link: Pytania i odpowiedzi na temat konkursu.

 

Źródła:

Komisja Europejska

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE