Przejdź do komentarzy
26 lutego br. ruszy nabór wniosków w ramach dwóch konkursów z RPO-Lubuskie 2020, dotyczących wsparcia usług opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Na ten cel przeznaczono w sumie 3,8 mln zł.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom rodziców. Chcemy ułatwiać im powrót do pełnej aktywności zawodowej, jednocześnie zabezpieczając odpowiednio potrzeby najmłodszych Lubuszan – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane ze wspieraniem usług opieki nad dziećmi do 3. roku życia poprzez m.in.: tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych oraz świadczeniem usług przez dziennych opiekunów. Wsparcie może zostać przeznaczone ponadto na już istniejące formy opieki, przyczyniające się do zwiększenia liczby miejsc w tego typu placówkach oraz dostosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Kto może ubiegać się o środki?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • organizacje pozarządowe;
  • przedsiębiorstwa, ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów;
  • instytucje rynku pracy;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej);
  • szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące.

Wnioski będzie można składać do 5 marca.

Gdzie można znaleźć informację na temat naborów?

Więcej informacji na temat wskazanych konkursów na stronie www.rpo.lubuskie.pl, w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne