Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER), do 26 kwietnia br. prowadzi nabór wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Nabór dotyczy ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w zakresie inwestycji w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych oraz dostępność usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-w-programie-wiedza-edukacja-rozwoj-3/