Przejdź do komentarzy

obrazek

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej obecnie prowadzi badanie rynku, którego celem jest zorientowanie się, ile jednostek samorządu terytorialnego (JST) planuje realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Dlatego osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego mogą wypełnić ankietę, dotyczącą planowanych projektów z zakresu efektywności energetycznej. Zajmie to Państwu nie więcej niż 15 minut. Ankieta będzie aktywna do 26 września 2022 r.

Obecnie przygotowywane są zasady dotyczące aplikowania o środki z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

W nowej perspektywie finansowej projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) będą mogły otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na preferencyjnych zasadach.

W przypadku pytań, dotyczących ankiety, prosimy kontaktować się ze specjalistkami ds. partnerstwa publiczno-prywatnego z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

Więcej informacji na temat PPP znajdziecie Państwo na stronie internetowej dot. PPP.