Przejdź do komentarzy

Lubuskie projekty zrealizowane przy wsparciu środków unijnych zostały nominowane do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Mowa tu o przebudowie „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Sławie” oraz „Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki Sulechowie”.

Obiekty wybrane do konkursu są oceniane według następujących kryteriów:

  • poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych,
  • funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli,
  • poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych,
  • nowoczesność stosowanej technologii,
  • stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych,
  • jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka),
  • poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych,
  • uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska),
  • dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Sława została nominowana w dwóch kategoriach: obiekty sportu, zdrowia i rekreacji oraz tereny zieleni. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy linii brzegowej na terenie SCKiW. W drugiej kategorii pn. tereny zieleni znalazła się „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie”. Zadanie to zakończono w 2020 roku. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł 3 685 233,74 zł, a inwestycja została wsparta środkami unijnymi w wysokości 3 129 898,65 zł, co stanowi 85 % wartości całkowitej projektu. W ramach projektu część miejska parku zyskała nowy blask. Wyremontowany został mostek nad Czernicą, nawierzchnia parkowych alejek została zastąpiona nową, pojawiły się liczne nasadzenia zieleni i punkty oświetleniowe. Wejście od strony Starego Rynku zdobi brama z piaskowca, a całość uzupełniają elementy małej architektury.

Docenione zostały także inwestycje zrealizowane przez Sulechów: „Przebudowa drogi 103217F
ul. Koszarowa w Sulechowie”  oraz „Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki Sulechowie”. Całkowita wartość tej realizacji to około 1,4 miliona złotych, z czego prawie 890 tysięcy złotych pochodziło ze środków unijnych. W ramach rewitalizacji wykonane zostały: utwardzania terenu, montaż małej architektury (ławki, kosze ma śmieci, stojaki na rowery), budowa oświetlenia terenu, alejek parkowych, nasadzenia zieleni, montaż budek lęgowych dla ptaków.