Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów