Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

10 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 82/1258/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/19, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,  Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, Poddziałania 3.3.2 „Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.” W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Lista projektów