Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy listę ostatnich wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Załącznik:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do etapu negocjacji - 3.