Przejdź do komentarzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Krajowy Plan Odbudowy koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki: innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy; transformacji ekologicznej i cyfrowej; ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej.

Komisja Europejska oceni polski plan w ciągu najbliższych dwóch miesięcy i przełoży jego treść na prawnie wiążące akty. Następnie zatwierdzenie planu przez Radę utorowałoby drogę do wypłaty Polsce 13% zaliczki.

Do tej pory, oprócz Polski, swoje plany złożyły: Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja.

Samorząd województwa lubuskiego w ubiegłym roku złożył do Krajowego Planu Odbudowy tzw. „złotą piętnastkę” planowanych inwestycji. Akceptację uzyskało 6 projektów (m.in. budowa ścieżek rowerowych, Park Technologii Kosmicznych, zakup hybrydowego taboru kolejowego, zielone szpitale - termomodernizacja lubuskiej ochrony zdrowia), jednak decyzja o tym, które projekty będą realizowane, ma dopiero zapaść i mogą to być też inne inwestycje.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej

https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/