Przejdź do komentarzy

Kolejny rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać produkcję codziennych, dających do myślenia i wiarygodnych treści na temat bieżących wydarzeń z całej Europy, przeznaczonych dla młodych Europejczyków i przez nich tworzonych.

Program „Europejska sfera publiczna: nowa oferta medialna dla młodych Europejczyków” daje możliwość uruchomienia projektów transgranicznych organizacjom mediów informacyjnych i organizacjom non-profit (młodzieżowym).

Celem programu jest zbliżenie Unii do młodych ludzi, zachęcenie ich do stania się aktywnymi obywatelami i połączenia ich ponad granicami. Działania mają zwiększyć dostępność informacji online, w różnych językach, na tematy europejskie, które mają wpływ na młodych ludzi w całej UE, przedstawione w ciekawych i angażujących formatach i uwzględniających różne punkty widzenia.

Projekty powinny rozpocząć się latem 2024 r., a orientacyjny czas trwania powinien wynosić 14 miesięcy. Komisja przewiduje maksymalnie 4 wnioski, z maksymalną kwotą dotacji w wysokości 3,2 mln euro. Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak wnioskodawcy mogą zaproponować niższy poziom współfinansowania. Wnioski można składać do 29 stycznia 2024 r.

Więcej informacji.