Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru kolejnych projektów wybranych do dofinansowania w naborze w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-P02/20.

Lista projektów