Przejdź do komentarzy

obrazek

Do tej pory na rozwój przedsiębiorczości z RPO - Lubuskie 2020 wydano ponad 708 mln zł. Dofinansowano aż 228 projektów. W maju lubuscy przedsiębiorcy będą mogli aplikować o kolejne 10 mln zł.
 
Już w maju rozpocznie się kolejny nabór wniosków w ramach RPO-L2020, którego celem jest wsparcie lubuskich przedsiębiorców. Do wzięcia będzie 10 mln zł. Konkurs z Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, skierowany będzie do przedsiębiorców, którzy planują wdrożyć w swych firmach własne lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz nabyć prawa do własności intelektualnej, czyli różnego rodzaju patenty, licencje, know-how itp.
 
- Obecna perspektywa UE zmierza ku końcowi, ale zakładała ogromne wsparcie dla regionalnej gospodarki oraz innowacyjnych przedsiębiorstw z terenu województwa. Pieniądze przyniosły wiele dobrych efektów. Lubuskie firmy nie raz udowodniły, że potrafią aplikować o środki unijne i wiedzą, jak profesjonalnie przygotować swoje projekty - mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.
 
O dofinansowanie będą mogli starać się również wnioskodawcy, którzy planują kontynuować  projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej. Pieniądze mogą być przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, które były realizowane przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Bonu na Innowacje - Działania 1.2. Nabór wniosków trwać będzie od 18 do 24 maja.
 
Więcej informacji o planowanych w tym roku konkursach można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia oraz wyniki naborów wniosków".

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne