Przejdź do komentarzy

Jeśli jesteś pożyczkobiorcą w ramach RPO Lubuskie 2020, a w wyniku epidemii COVID-19 realizacja Twojej inwestycji napotyka trudności, zgłoś się do jednego z Pośredników Finansowych celu renegocjacji i zmian warunków umowy:

-              Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze,

-              Fundacji "Przedsiębiorczość" w Żarach,

-              Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp.,

-              Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Zielonej Górze.

-              Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Zielonej Górze.

Ułatwienia w spłacie pożyczek mogą objąć:

-              dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,

-              wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,

-              możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,

-              możliwość nie stosowania odsetek karnych oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

 

Wciąż pracujemy wspólnie nad nowymi formami pomocy. Już wkrótce w ofercie pojawi się nowa forma pożyczki tzw. pożyczka płynnościowa.

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:

-              żadnych dodatkowych kosztów - gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania. Będzie to automatyczne - przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków.

-              brak ściśle określonego katalogu wydatków - przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki.

-              półroczna karencja w spłacie - przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.

-              wakacje kredytowe - raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych „wakacji kredytowych”.

-              proste zabezpieczenie pożyczki - w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.

Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów z BGK, aby te pieniądze rozdysponować jak najszybciej.