Przejdź do komentarzy

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.08.02.01 IZ.00-08-P01/19, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonego projektu to: 2 773 000,00 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 2 357 050,00 PLN.