Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo
Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, Informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.07.02.00-IZ-08-P02/19, złożono 7 wniosków, 2 wnioski uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej, 6 wniosków odesłano do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 7 059 298 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 6 000 403,30 PLN.