Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z problemem technicznym w systemie CST2021 dla naboru FELB.02.06-IZ.00-001/23 w  ramach Działania FELB.02.06 Adaptacja do zmian klimatu TYP Projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz ratownictwa - działania polegające na: „Rozwijaniu systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego – w obrębie jednego województwa” widnieje błędna data jego rozpoczęcia tj. 14 listopada 2023 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Systemie CST2021 rozpocznie się w dniu 20 listopada 2023 roku zgodnie z przyjętą Uchwałą numer 336/5179/23 Zarządu Województwa Lubuskiego.

W okresie od 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia naboru wniosków tj. 20 listopada 2023 roku, nabór jest nieaktywny (nie ma możliwości złożenia przez wnioskodawców wniosków o przyznanie pomocy).