Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K01/21, w ramach  Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych wszystkie wnioski zostały przekazane wnioskodawcom do poprawy. Wartość złożonych projektów to: 1 298 773,32 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 103 889,84 PLN.