Przejdź do komentarzy

Nawet 280 tys. zł na przygotowanie się do składania wniosków mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w wielkich konkursach organizowanych przez Komisję Europejską.

Jeśli planujesz ubiegać się o duże wsparcie z takich programów jak: Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme, najpierw skorzystaj z szansy, jaką masz na etapie przygotowania wniosku.

Na początek otrzymaną dotację można przeznaczyć m.in. na:
• sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt wniosku o Eurogrant;
• sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
• organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
• sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.


Ile możesz otrzymać?
Możesz otrzymać maksymalnie 280 060 zł
Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł
Pula środków w konkursie: 5 000 000,00 zł
 Szczegóły na stronie PARP

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl