Przejdź do komentarzy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenie dotyczące ewaluacji w projektach UE

Szkolenie jest przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie jest bezpłatne.

Tytuł szkolenia: "Ewaluacja w projektach UE"

Termin szkolenia: 11-10-2022 r.

Miejsce: Zielona Góra

 

Trener prowadzący: Kamila Drelich

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Społecznych. Doświadczenie zawodowe: od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. W latach 2011-2015 zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. controllingu w przedsiębiorstwie Diehl Controls Polska Sp. z o.o. (główne zadania: nadzór finansowy nad projektami rozwojowymi i produkcyjnymi, opracowanie i implementacja usprawnień w tym m.in. tworzenie nowych narzędzi kontroli efektywności projektów; zastosowanie VBA w controllingu). Od 2015 r. pełni funkcje prezesa firmy JP Group Sp. z o.o., która z powodzeniem realizuje projekty doradcze na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych. Od 10 lat z sukcesem pozyskuje milionowe dotacje m.in. z Unii Europejskiej na inwestycje samorządowe i sektora prywatnego w całej Polsce. Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza turystykę kulinarną.

Doświadczenie w liczbach:

- ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w branży projektowej, głównie pozyskiwanie dotacji dla

samorządów i przedsiębiorców;

- około 200 dofinansowanych projektów;

- około 600 mln PLN pozyskanych dotacji.

Harmonogram szkolenia:

Godz. 08:45-09:00 rejestracja uczestników I przerwa kawowa

Godz. 09:0-11:00 szkolenie

Godz. 11:00-11:15 przerwa kawowa

Godz. 11:15-13:15 szkolenie

Godz. 13:15-13:45 przerwa obiadowa

Godz. 13:45-15:45 szkolenie

 

Program szkolenia:

„Obowiązki Beneficjenta - skuteczny monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja w projektach UE – dobre praktyki”

Część I

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście realizacji i zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020. a. obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością;

b. obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;

c. obowiązek archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu;

d. obowiązek utrzymania trwałości projektu.

 

Część II

 

e. opracowanie plików pomocniczych ułatwiających rozliczanie projektu – dobre praktyki i przykłady ich zastosowania;

f. organizacja pracy w zespole projektowym – dobre praktyki i przykłady ich zastosowania.

 

Część II

Jak przygotować się do procesu realizacji, monitorowania i sprawozdawczości projektu – dobre praktyki na podstawie projektów inwestycyjnych.

Część III

2. Jak prowadzić proces monitorowania i sprawozdawczości projektu – podstawowe zasady skutecznego rozliczania projektu i dobre praktyki w pracy z systemem SL2014

a. podstawowe zasady skutecznego rozliczania projektu i ich praktyczne zastosowanie – znaczenie systematyczności, uważności i transparentności w przezwyciężaniu wyzwań projektowych w praktyce;

b. dobre praktyki w pracy z systemem SL2014 – znaczenie przekazywanych informacji dla prawidłowego i bezpiecznego rozliczenia projektu.

 

Część IV

3. Znaczenie sprawozdawczości pojedynczych projektów Beneficjentów dla ewaluacji programu operacyjnego i polityki spójności:

 a. definicja i rodzaje ewaluacji – co to jest ewaluacja? – wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących procesu ewaluacji na podstawie projektu Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 (ewaluacja – badanie ewaluacyjne; ewaluacja ad hoc; ewaluacja ex ante; ewaluacja ex post; ewaluacja horyzontalna; ewaluacja hybrydowa; ewaluacja kontrfaktyczna; ewaluacja mid-term; ewaluacja on-going; ewaluacja programowa;

b. cele ewaluacji – omówienie podstawowych celów ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem ulepszania interwencji publicznej w ramach polityki spójności;

c. kryteria ewaluacji – omówienie podstawowych kryteriów wymienionych w rozporządzeniu ramowym Parlamentu Europejskiego i Rady (skuteczność, efektywność, trafność, spójność i unijna wartość dodana); inne kryteria ewaluacji (np. poziom włączenia społecznego, niedyskryminacja, widoczność);

d. system wskaźników jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji – podstawowe zasady stosowania LWK 2021, tj. listy wskaźników kluczowych.

 

 

Miejsce szkolenia:

HOTEL AMADEUS *** w Zielonej Górze Ul. Jedności 87 A, 65-018 Zielona Góra

Szkolenie obejmuje:

-przerwę kawową w każdym dniu szkolenia

-2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia

-wyposażoną salę szkoleniową w każdym dniu szkolenia

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • • komplet materiałów szkoleniowych w formie wydrukowanej w kolorze prezentacji, długopis oraz notatnik
  • • certyfikat o odbytym szkoleniu

 

Rezygnacja ze szkolenia.

Każdemu uczestnikowi zgłaszającemu się na szkolenie przysługuje możliwość rezygnacji ze szkolenia. Zgłoszenie rezygnacji z udziału można zgłosić najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

Link do zgłoszenia