Przejdź do komentarzy

30 sierpnia, Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego wziął udział w uroczystym otwarciu Domu Dziennego Pobytu oraz festynie z okazji pożegnania lata. Oba wydarzenia miały miejsce w Górzycy, w powiecie słubickim. - Mamy ogromny szacunek za to, co państwo robicie – podkreślił Marcin Jabłoński, podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. – Gmina Górzyca zawsze była jednym z samorządowych liderów, jeśli chodzi o współpracę, szczególnie polsko-niemiecką - dodał.

DDP mieści się na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ulicy Różanej 41. Kompleks powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

Placówka rozpoczyna działalność już 2 września. Obecnie trwa nabór. Z oferty korzystać będzie 20 osób niesamodzielnych (m.in. ze względu na wiek lub stan zdrowia). Otrzymają one kompleksowe wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia. Osoby starsze znajdą tam opiekę przez 8 godzin 5 dni w tygodniu, w tym możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, różnych formach aktywizacji ruchowej oraz różnorodnych treningach umiejętności, np. plastycznych, muzycznych, kulinarnych, czy takich, które wpływają na rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługi komputera, telefonu itp.

- Mamy ogromny szacunek za to, co państwo robicie – powiedział M. Jabłoński podczas festynu z okazji pożegnania lata, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. – Gmina Górzyca zawsze była jednym z samorządowych liderów, jeśli chodzi o współpracę, szczególnie polsko-niemiecką. Gorąco wspieramy wysiłki lubuskich samorządów. Gmina ma pomysł jak wypełnić zamierzenia wartościową, wspaniałą treścią.

W placówce organizowane będą także uroczystości okolicznościowe, świąteczne, wycieczki krajoznawcze itp. Dom Dziennego Pobytu w Górzycy będzie prowadzony w ramach projektu „Opiekuńcze skrzydła powiatu”, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa oś. 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5. Usługi społeczne.

To już trzecia placówka, którą prowadzi Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Podobny Dom działa w Krośnie Odrzańskim (również dofinansowany ze środków unijnych), a od stycznia 2018 r. na zlecenie powiatu słubickiego fundacja prowadzi Dzienny Dom Pobytu Senior +. W ramach podobnych działań funkcjonują także dwa kluby seniora – w Cybince i w Słubicach.

- Mamy ogromny szacunek za to, co państwo robicie – powiedział M. Jabłoński.

Na uroczystość w Górzycy zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Marcin Jabłoński, wójt Górzycy Robert Stolarski, starosta słubicki Leszek Bajon, wicestarosta Robert Włodek, burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk.

Małgorzata Trzcionkowska/Biuro Prasowe