Przejdź do komentarzy
obrazek
 
Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania w 6 projektach realizowanych przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach ZIT MOF Gorzów Wlkp. Łączna wartość dodatkowego wsparcia to 3,1 mln zł.
 
Zwiększenie dofinansowania wynika z korzystnego kursu euro, co przedkłada się na wysokość wolnych środków z puli dedykowanej dla ZIT MOF Gorzów Wlkp. Wartość dostępnej alokacji wyliczono na podstawie limitu Ministerstwa Finansów obowiązującego w styczniu 2021 r.

 

obrazek