Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 31 lipca 2020 r. w sumie 8 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 20 959 617,98 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostało 8 projektów.

W związku z powyższym 4 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru kolejnych 4 projektów do dofinansowania. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 8 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 24 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 8 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.